nimcat
30 شهریور 1401 - 10:27

مجلس با کلیات لایحه اصلاح حقوق گمرکی موافقت کرد

نمایندگان مجلس، با کلیات لایحه اصلاح تبصره های یک و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره کاهش درصد حقوق گمرکی برخی از کالاها همچون مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات موافقت کردند. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون سال 1401 کل کشور را با 160 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در نشست امروز مجلس، محسن فتحی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره این لایحه، گفت: زمانی که کالایی می خواهد از گمرک عبور کند و وارد کشور شود دو نوع عوارض یا مالیات از واردکننده گرفته می شود که یکی از آن ها «حقوق گمرکی» است که درصد آن را قانون تعیین می کند و دیگری «عوارض گمرکی یا حقوق وارداتی» است که دولت آن را تعیین می کند، آنچه که امروز مورد بحث ما است حقوق گمرکی است که مجلس و قانون آن را 4 درصد قیمت کالا تعیین کرده بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار 4200 به ارز آزاد دولت پیشنهاد کرده مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد. محسن فتحی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتآن راسخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: یعنی حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از 4 درصد به یک درصد کاهش یابد، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد و نرخ شناور افزایش پیدا کرده برای اینکه قیمت کالاهای وارداتی خیلی از آنچه که است گران تر نشود دولت پیشنهاد کرده حقوق گمرکی یک درصد کالای وارداتی شود. نرخ ارز آزادفتحی افزود: این کار سبب کاهش قیمت کالاهای وارداتی شده و به اقتصاد کشور کمک می کند لذا امیدواریم نمایندگان با رأی به کلیات آن این مهم را تسریع کنند. بنابراین گزارش در ادامه مخالفت و موافقان این لایحه به ایراد سخن پرداختند. در ادامه علی بابائی کارنامی به عنوان مخالف با بیان اینکه این لایحه به ضرر تولید داخل است، گفت: لایحه مذکور با قانون اساسی و سیاست های ابلاغی نیز مغایرت دارد اما اگر کاهش حقوق گمرکی صرفا برای کالاهای اساسی باشد با آن موافقت می کنم بنابراین با اعمال این شرط موافق آن هستم. علی بابائی کارنامی به عنوان مخالفهمچنین لطف اله سیاه کلی در موافقت با این مهم، گفت: اکنون که دولت خود در کاهش حقوق گمرکی پیشگام شده بهتر است نمایندگان نیز با آن موافقت کنند تا مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات با این شرایط وارد کشور شوند. لطف اله سیاه کلیدر ادامه صباغیان به عنوان مخالف لایحه کاهش حقوق گمرکی، بیان کرد: ابتدا اینکه این لایحه با بند الف ماده 6 برنامه توسعه که کاهش و بخشودگی هرنوع مالیات و عوارض را ممنوع کرده مغایرت دارد، همچنین با کاهش این عوارض در حالی قیمت برخی از اجناس را ارزان می کنیم که بحث حمایت از اقتصاد داخلی مطرح است لذا نباید اجازه داد از آن طرف بوم بیفتیم چرا که مشخص نکرده چه نوع مواد اولیه و کالاهایی با این شرایط وارد کشور شوند بنابراین اکنون حقوق گمرکی همه نوع کالایی به یک درصد کاهش پیدا می کند و این با اصل حمایت از اقتصاد داخلی مغایرت دارد. صباغیانوی ادامه داد: اگرچه باید یکسری کالاها برای تولید ارزان وارد کشور شوند اما باید این کالاها دقیقا مشخص شوند لذا اگر این اشکال رفع نشود ما قانون خوبی را تصویب نکرده ایم. خوبیدر ادامه نشست امروز، جبار کوچکی نژاد در جایگاه موافق این لایحه، گفت: این لایحه در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان است این در حالی است که ما در مورد دستگاه ها و ماشین آلات بخش صنعتی و تولید داخلی قانون داریم اما کالاهایی نیز در جهت تولید وارد می شوند و به دلیل گران شدن ارز واردات آن ها گرانی بیشتری به مردم تحمیل می کند لذا دولت عوارض گمرکی این کالاها را از 4 درصد به یک درصد کاهش داد با این وجود معتقدم نمایندگان در راستای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به این لایحه رأی مثبت دهند. جبار کوچکی نژاد در جایگاه موافق این لایحه،حمایت از مصرف کنندهپس از صحبت های نمایندگان، ادیانی به عنوان نماینده دولت توضیح داد: مصوبه کمیسیون و لایحه دولت دو تکلیف را به دنبال دارد ابتدا اینکه نرخ حقوق مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات را به یک درصد تقلیل داده و این تقلیل یک درصدی حقوق گمرکی سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد، همچنین تقلیل حقوق گمرکی کسری منابع را به دنبال دارد به همین دلیل دولت پیشنهاد کرده برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق مالی تا سقف 280 هزار میلیارد ریال کند بنابراین دولت با کسری منابع روبه رو نخواهد شد. ادیانی به عنوان نماینده دولتپایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 748881